REVEAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy

REVEAL POLSKA Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0021/18

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka  

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2018 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2264 500,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 185 150,00 PLN

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu francuskim, niemieckim, arabskim i chińskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji

działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.